Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:21 września 2023

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu na temat:

 

Dyrektor  placówki oświatowej wobec zmian  prawa oświatowego w r. szk. 2023/2024

 Dyrektor szkoły w procesie oceniania uczniów

 

Osoba prowadząca: Leszek Zaleśny

Cele szkolenia:

 • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego;
 • przedstawienie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących oceniania uczniów;
 • zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego w zakresie oceniania, w tym także w okresie zawieszenia pracy szkoły (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość);

Tematyka:

Część I – Nowości prawa oświatowego.

1) Ustawy prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek w roku szkolnym 2023/2024 (np. statut szkoły i przedszkola po zmianach, nowy awans zawodowy, ocena pracy i nowości w nawiązywaniu stosunku pracy, rola specjalistów w pracy jednostek systemu oświaty).

2) Przepisy wykonawcze z zakresu prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność jednostek systemu oświaty w roku szkolnego 2023/2024 (np. nowe przepisy w sprawie kwalifikacji nauczycieli, oceniania pracy i obowiązkach z zakresu awansu zawodowego).

3) Projekty nowych przepisów prawa oświatowego (kolejne propozycje zmian w statusie nauczyciela).

Część II – Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów – trzecim podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.

 1. Trzy etapy regulacji prawnej oceniania uczniów:
 •  Ustawy – ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • Rozporządzenia – rozporządzenie w zakresie oceniania wydane przez ministra.
 • Przepisy wewnątrzszkolne – statut szkoły.
 1. Zakres regulacji ustawowej w sprawie oceniania uczniów – wzorzec oceniania.
 2. Zakres regulacji na poziomie rozporządzeń w sprawie oceniania uczniów – charakter techniczny.
 3. Statutowe szkolne, uregulowania w zakresie oceniania uczniów.

Termin: 9 październik 2023 r.  godz. 900– 1300

Koszt uczestnictwa: 250,00 ZŁ BRUTTO/OSOBA

Miejsce szkolenia: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 5 października 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na szkolenie osoba zgłaszająca się pokrywa koszty szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41-378-18-56.

 

Zapisz się na szkolenie.

Dane do faktury.