Nr 77/2022 styczeń,luty, marzec
Nr 80/2022 październik. listopad. grudzień
Nr 78/2022 kwiecień, maj, czerwiec
Nr 79/2022 lipiec, sierpień, wrzesień