Serdecznie zapraszamy do skorzystania w czerwcu 2021 r. z dodatkowej oferty szkoleń.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:11 czerwca 2021
Serdecznie zapraszamy do skorzystania w czerwcu 2021 r. z dodatkowej oferty szkoleń związanych z nowym priorytetem Ministerstwa Edukacji i Nauki: „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psycho-profilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”. Zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli na wszystkich etapach edukacyjnych na różnorodne formy wsparcia środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.