Sieci współpracy w PODiDN w Busku-Zdroju – rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy nauczycieli do współpracy w sieciach, których celem jest wsparcie, wymiana doświadczeń, tworzenie materiałów dydaktycznych i samokształcenia. Terminy i szczegóły będą komunikowane na bieżąco na stronie https://podidn/aktualności/

 1. Sieć współpracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
 2. Sieć współpracy w zakresie nauczania języka polskiego.
 3. Sieć współpracy w zakresie rozwijania dziecięcych talentów recytatorskich w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej.
 4. Sieć współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej zdrowego stylu życia.
 5. Sieć współpracy matematyków szkół podstawowych.
 6. Sieć współpracy nauczycieli doradców zawodowych.
 7. Sieć współpracy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
 8. Sieć współpracy w zakresie inspirowania i promowania postaw ekologicznych.
 9. Sieć współpracy nauczycieli języków obcych.
 10. Sieć współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.