Warsztaty na wrzesień 2021r.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:16 września 2021

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza do korzystania z następujących form doskonalenia zaplanowanych na wrzesień 2021 r.

Lp. Prowadzący                                                              Temat

    Termin

      i godzina

1 Jolanta Maślicha

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty.

/dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego

na nauczyciela kontraktowego/

  09.09.2021 r.

godz. 1500

2 Wojciech Wojtaś

Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.

/dla nauczycieli historii szkół podstawowych/

 13.09.2021r.

godz. 1530

3 Karol Bidziński

Rola działań diagnostycznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej na różnych etapach edukacji po powrocie uczniów do stacjonarnego nauczania.

/dla nauczycieli, wychowawców wszystkich typów szkół oraz szkolnych pedagogów/

14.09.2021 r.

godz. 1500

4 Jolanta Maślicha

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

/dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego

na nauczyciela mianowanego/

16.09.2021 r.

godz. 1500

5 Teresa Wójcik

Język polski w użyciu – pierwsza część arkusza maturalnego 2023.

/dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych/

20.09.2021 r.

godz. 1530

6 Beata Buła

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

21.09.2021 r.

godz. 1530

7 Renata Jankowska-Nowak

Wytyczne MEiN dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek ze zdalnego nauczania.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

22.09.2021 r.

godz. 1530

8 Lidia Soja

Innowacje pedagogiczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

/dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i innych zainteresowanych nauczycieli/

23.09.2021 r.

godz. 1530

9 Karol Bidziński

Prawne i pedagogiczne aspekty opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

/dla nauczycieli, wychowawców wszystkich etapów edukacji oraz szkolnych pedagogów, którzy tworzą lub modyfikują IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego/

24.09.2021 r.

godz. 1500

10 Anna Śledzik

WRACAMY!! –  aktywne słuchanie  zmiany po powrocie do nauki po pandemii.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

28.09.2021 r.

godz. 1500

11 Beata Buła

Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne z języka polskiego.

/dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych/

29.09.2021 r.

godz. 1500

12 Anna Masłowska

Właściwości wód leczniczych na przykładzie tężni solankowej.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

30.09.2021 r.

godz. 1500

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju są płatne – 30 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie

Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Zapisy na warsztaty elektronicznie za pomocą poniższego linku.
Informacje pod nr telefonu 41 378 18 56

Zapisz się na warsztat (kliknij)!!!