ZADANIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:13 kwietnia 2021

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

Zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, osoby prowadzące sprawy kontroli obowiązków w przedszkolach,
szkołach i placówkach oraz zainteresowanych nauczycieli do udziału w webinarium na temat:

ZADANIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W PROCESIE KONTROLI ORAZ EGZEKUCJI ROCZNEGO
OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI

Cele szkolenia:
zdefiniowanie rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego;
ukazanie praktycznej ścieżki postępowania w zakresie kontroli realizacji obowiązku szkolnego
w roku szkolnym 2020/2021;
zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów) na temat aktualnych zmian
prawa oświatowego regulującego roczne przygotowanie przedszkolne oraz obowiązek szkolny.