WYKAZ DORADCÓW METODYCZNYCH i NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW W POWIATOWYM OŚRODKU DORADZTWA i DOSKONALENIA NUACZYCIELI W BUSKU-ZDROJU

Maślicha Jolanta

dyrektor, nauczyciel konsultant

NAUCZYCIELE KONSULTANCI

Jankowska-Nowak Renata

Nauczyciel konsultant

 •  Psychologia

NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI

Bidziński Karol

Doradca metodyczny

 • Wychowanie i opieka

Buła Beata

Doradca metodyczny

 • Język polski (szkoły podstawowe)
 • Język polski jako obcy – wsparcie dla nauczycieli innych przedmiotów pracujących z dziećmi przybywającymi z zagranicy
 • Doradztwo zawodowe

Patrycja Kwiatkowska

Doradca metodyczny

 • Język angielski

Grzegorz Kozioł

Doradca metodyczny

 • Matematyka

Masłowska Anna

Doradca metodyczny

 •  Biologia, Przyroda

Poniewierska Aneta

Doradca metodyczny

 • Logopedia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika lecznicza
 • Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem i zespołem Aspargera

Soja Lidia

Doradca metodyczny

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna

Śledzik Anna

Doradca metodyczny

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika lecznicza

Mariloa Stojowska

DORADCA METODYCZNY

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Wojtaś Wojciech

Doradca metodyczny

 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Informatyka
 • Technologia informacyjno-komunikacyjna
 • Wsparcie dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych

Wójcik Teresa

Doradca metodyczny

 • Język polski (szkoły ponadpodstawowe)