Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie na adres PODiDN wypełnionej karty zgłoszeniowej, faksem, e-mailem – podidn@busko.internetdsl.pl lub osobiście w sekretariacie Ośrodka.
 Wszystkie kursy rozpoczynają się o godzinie 1500 w dni robocze, natomiast w soboty i niedziele o godzinie 900.

Kurs rozpoczyna się w przypadku zgłoszenia i potwierdzenia uczestnictwa przez co najmniej 15 osób. Istnieje możliwość organizowania kursów w zainteresowanej szkole (placówce).

O terminie realizacji kursów oraz warsztatów informować będziemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Ośrodka – www.podidnbusko.pl

Opłaty za uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, kursach komputerowych, warsztatach artystycznych lub innych płatnych formach doskonalenia, można dokonać na konto PODiDN:

NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój
83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

W tytule przelewu proszę podać:
imię i nazwisko oraz nazwę danego kursu/warsztatu.