Aktualności

Informacja w sprawie konferencji “O autyzmie bez uprzedzeń”

Informacja z 15 marca 2023 r. o wnioskach z wyników testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Warsztaty taneczne – Folklor inspiracją do pracy z dziećmi

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli języka polskiego

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

Lista jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023

Kursy na: wychowawcę wypoczynku, kierownika wypoczynku, kierownika wycieczek szkolnych,

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół

Spotkanie sieci współpracy matematyków szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Spotkanie Koordynatorów Gminnych ,,Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego

Konkurs z okazji Dnia Matematyki dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Warsztat artystyczny – “Animator tańca w szkole i przedszkolu”

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego 2015 i 2023 ze szkolenia dla dyrektorów

Spotkanie w ramach sieci współpracy w zakresie rozwijania dziecięcych talentów recytatorskich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli doradców zawodowych

Cykl zajęć doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych