Aktualności

Zaproszenie do sieci współpracy nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Spotkanie sieci współpracy Laboratoria Przyszłości

Warsztat artystyczny – “Warsztaty sztuki ludowej – ozdoby bożonarodzeniowe”.

Cykl zajęć doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Super promocja – BLACK FRIDAY – na studia podyplomowe!

Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli języka polskiego

Sieć współpracy logopedów

Sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli doradców zawodowych

Webinar – “Lekcja z drukiem 3D”

Konferencja online

Szkolenie – Edukacja dla bezpieczeństwa (szkoły ponadpodstawowe)

Szkolenie – Edukacja dla bezpieczeństwa (szkoły podstawowe)

Spotkanie sieci współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej zdrowego stylu życia

Webinarium – “Jak wydrukować zdjęcie na drukarce 3D”

Spotkanie sieci współpracy Laboratoria Przyszłości.

Spotkanie sieci współpracy Laboratoria Przyszłości

Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli języka polskiego