Aktualności

Warsztaty taneczne

Propozycje szkoleń dla rad pedagogicznych i szkoleń dla rodziców.

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów.

Szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia podyplomowe dla nauczycieli – informacje

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli języka polskiego

Spotkanie sieci współpracy logopedów

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli doradców zawodowych

Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Warsztaty metodyczne na wrzesień 2023 r.

Szkolenie – “Kontrola zarządcza w JSFP z elementami samooceny”

Spotkanie sieci współpracy logopedów

Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Spotkanie w ramach sieci współpracy logopedów

II Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny – informacje na temat wręczenia nagród

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli doradców zawodowych

Wyniki II Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Spotkanie w ramach sieci współpracy w zakresie rozwijania dziecięcych talentów recytatorskich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej