Aktualności

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) – nowa, dodatkowa forma nocnej i świątecznej opieki medycznej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania w czerwcu 2021 r. z dodatkowej oferty szkoleń.

Aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 oraz zaktualizowane informacje o sposobie organizacji i ich przeprowadzenia