Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych.

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy nauczycieli doradców zawodowych

Spotkanie sieci współpracy w zakresie rozwijania dziecięcych talentów recytatorskich

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego

Spotkanie w ramach sieci współpracy w zakresie inspirowania i promowania postaw ekologicznych

Spotkanie w ramach sieci współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej zdrowego stylu życia

Finał konkursu literackiego – ” Skrzydłem wiatru pisane”

20 lecie działalności Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju

Ankieta dla nauczycieli – Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego

20 lat działalności PODiDN

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli doradców zawodowych

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli języka angielskiego

Konkurs – Moje Ponidzie- Informator przyrodniczo-krajoznawczy

Spotkanie on-line sieci współpracy nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Informacja dotycząca finałowego etapu XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie”

Finał XVII ,,Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego ,,Eko – znaczy zdrowo”

Dodatkowy termin warsztatu na temat: Wstęp do projektowania 3D w programie Blender

Wyniki I etapu konkursu Moje Ponidzie