Aktualności

Zmiana godziny finału Konkursu Literackiego – “Skrzydłem wiatru pisane”

Spotkanie sieci współpracy Laboratoria przyszłości

Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Kurs doskonalący dla nauczycieli języka polskiego

Spotkanie sieci współpracy dla szkół ponadpodstawowych i specjalnych dotyczące “Standardów ochrony małoletnich”

Nowy termin warsztatów tanecznych – “Taniec towarzyski i nowoczesny w układach parowych i zespołowych dla dzieci”

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli języka polskiego

Spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Darmowa konferencja w ramach Festiwalu Zdrowia

spotkanie on-line nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji 

Spotkanie on-line nauczycieli doradców zawodowych

Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli języka polskiego

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

Warsztaty taneczne – “Taniec towarzyski i nowoczesny w układach parowych i zespołowych dla dzieci”

Konferencja wojewódzka

Spotkanie on-line w ramach sieci współpracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Szkolenie – “Sposoby wdrażania standardów ochrony małoletnich”

Spotkanie on-line nauczycieli doradców zawodowych

Spotkanie sieci współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego