Warsztaty zaplanowane na czerwiec 2023 r.

Warsztaty zaplanowane na maj 2023 r.

Zapraszamy również na pozostałe formy doskonalenia przygotowane na miesiąc kwiecień:

  1. Cykl szkoleń dla pedagogów specjalnych (szczegóły szkoleniaw zakładce aktualności)
  2. Kurs doskonalący – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin.(Szczegółu kursu –  kliknij)
  3. Warsztaty z zakresu rytmiki i umuzykalnienia dzieci: (szczegóły warsztatów)

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w   Busku-Zdroju są płatne – 40 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie

Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój    83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Zapisz się na warsztat (kliknij)

 
 

 

maj