Warsztaty zaplanowane na marzec 2023 r.

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na ostatnie zajęcia z cyklu szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Tematyka kolejnych zajęć: Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 r.

Osoba prowadząca: Wioleta Fryt

Termin zajęć: 15 luty 2023 r.  godz. 1530

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Aleja Mickiewicza 21

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w   Busku-Zdroju są płatne – 40 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie

Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój    83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Zapisz się na warsztat (kliknij)