Sieci współpracy w PODiDN w Busku-Zdroju – rok szkolny 2021/2022

Zapraszamy nauczycieli do współpracy w sieciach, których celem jest wsparcie, wymiana doświadczeń, tworzenie materiałów dydaktycznych i samokształcenia. Terminy i szczegóły będą komunikowane na bieżąco na stronie https://podidn/aktualności/

 1. Sieć współpracy dla nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE.

2. Sieć współpracy w zakresie nauczania języka polskiego.

Spotkanie dla nauczycieli w ramach Sieci Współpracy w zakresie języka polskiego odbędzie się 13.01.2022r. (czwartek) o godz. 15:30 na TEMSACH.

Z poważaniem
Teresa Wójcik

. Proszę zainteresowanych o kontakt – t.wojcik@busko.internetdsl.pl

Materiały dydaktyczne z języka polskiego:

– Juliusz Slowacki -TESTAMENT-MOJ.docx

– Leopold Staff – Kowal.docx

 1. Sieć współpracy w zakresie rozwijania dziecięcych talentów recytatorskich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zapraszamy nauczycieli klas 0 i I-III do współpracy w sieci, której celem jest wymiana pomysłów, opracowanie materiałów dydaktycznych, wzajemne wsparcie podczas przygotowania i przebiegu konkursu recytatorskiego.

Termin 26.11.2021r.  Proszę zainteresowanych o kontakt – l.soja@busko.internetdsl.pl

 1. Sieć współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej zdrowego stylu życia.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców w ramach wspólnego uczenia się do udziału w sieci współpracy dotyczącej zdrowego stylu życia. Zagadnienia dotyczące promocji zdrowia realizowane są podczas lekcji z różnych przedmiotów, pracy wychowawczej oraz zajęć pozalekcyjnych. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i  dobrych praktyk  oraz wzajemne inspirowanie do działań  mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.

Spotkania uczestników sieci odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

Serdecznie zapraszamy! 

Kontakt – a.maslowska@busko.internetdsl.pl

5. Sieć współpracy matematyków szkół podstawowych.

 1. Sieć współpracy nauczycieli doradców zawodowych.

Zapraszamy nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów do współpracy w sieci, której celem jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń, tworzenie materiałów dydaktycznych i samokształcenia .Termin 29.11.2021 r. ZOOM

Temat: Doradztwo zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Proszę zainteresowanych o kontakt – b.bula@busko.internetdsl.pl 

 1. Sieć współpracy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów do sieci współpracy związanej z  wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Celem sieci będzie wymiana doświadczeń w pracy z TIK oraz poznawanie nowych aplikacji, programów, narzędzi wspomagających pracę nauczyciela. Spotkania sieci będą odbywały się zdalnie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt : w.wojtas@busko.internetdsl.pl

8. Sieć współpracy w zakresie inspirowania i promowania postaw ekologicznych.

Zapraszamy nauczycieli biologii, przyrody do współpracy w sieci, której celem jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń , tworzenie i wzbogacanie materiałów dydaktycznych oraz samokształcenie. Tematyka spotkań nauczycieli będzie obejmowała zajęcia, których  treści będą służyły pogłębianiu świadomości ekologicznej, wzmocnieniu edukacji ekologicznej  w szkołach.

Termin 17.02.22r.- Teams. Proszę zainteresowanych o kontakt –  a.maslowska@busko.internetdsl.pl

9. Sieć współpracy nauczycieli języków obcych.

10. Sieć współpracy szkolnych specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do pracy w sieci zapraszamy szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów. Naszym celem będzie: rozpowszechnianie dobrych praktyk, standardów i sposobów postępowania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wspólne rozwiązywanie konkretnych problemów z praktyki zawodowej; udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych. Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W dniu 15 lutego (wtorek) o godzinie 18,00 zapraszamy na spotkanie on-line szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
Celem spotkania będzie omówienie dobrych praktyk, standardów i sposobów postępowania z zakresu monitorowania, dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Będziemy kontynuować nasze rozważania ze styczniowego spotkania. Zachęcamy osoby chętne do przygotowania krótkiej prezentacji na temat prowadzonych działań pomocowych w ich szkole. Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, wspólne analizowanie problemów i doświadczanych trudności.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl
Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS
Zapraszamy
Renata Jankowska-Nowak
Karol Bidziński
11. Sieć współpracy logopedów.

Zapraszamy logopedów, neurologopedów, wszystkich nauczycieli i pedagogów  na spotkania sieci współpracy i samokształcenia z zakresu logopedii. Dynamika z jaką rozwija się  logopedia jako nauka, napędza nas do ciągłego doskonalenia warsztatu pracy, metod i technik prowadzenia terapii logopedycznej. Dlatego właśnie chcemy stworzyć wirtualne miejsce spotkań specjalistów z zakresu korekty wad wymowy. Miejsce, gdzie wymienimy doświadczenia, wyjaśnimy wątpliwości i poznamy współczesne kierunki rozwoju logopedii.

Realizowane treści:

 1. Diagnoza logopedyczna
 2. Zaburzenia mowy związane z niewykształconą kompetencją językową
 3. Zaburzenia mowy związane z zaburzeniami sprawności realizacyjnych
 4. Neurologopedia
 5. Współpraca z PPP
 6. Specyfika pracy logopedy przedszkolnego i szkolnego

Spotkania uczestników sieci współpracy odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Działania sieci obejmują 10 godzin e-learningowych. Są to spotkania na platformie –  umieszczanie postów, konsultacje, wiadomości e-mail. Warunkiem ukończenia formy jest rejestracja i aktywność w sieci.

Prowadząca: Dorota Bajur-Krawiecka
kontakt: d.bajur_krawiecka@busko.internetdsl.pl