Sieci współpracy w PODiDN w Busku-Zdroju – rok szkolny 2023/2024

Zapraszamy nauczycieli do współpracy w sieciach, których celem jest wsparcie, wymiana doświadczeń, tworzenie materiałów dydaktycznych i samokształcenia. Terminy i szczegóły będą komunikowane na bieżąco na stronie https://podidn/aktualności/

  1. Sieć współpracy dla nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE.

2. Sieć współpracy w zakresie nauczania języka polskiego.

3. Sieć współpracy w zakresie rozwijania dziecięcych talentów recytatorskich w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Zapraszamy nauczycieli klas 0 i I-III do współpracy w sieci, której celem jest wymiana pomysłów, opracowanie materiałów dydaktycznych, wzajemne wsparcie podczas przygotowania i przebiegu konkursu recytatorskiego.

 kontakt –

  1. Sieć współpracy w zakresie profilaktyki zdrowotnej zdrowego stylu życia.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców w ramach wspólnego uczenia się do udziału w sieci współpracy dotyczącej zdrowego stylu życia. Zagadnienia dotyczące promocji zdrowia realizowane są podczas lekcji z różnych przedmiotów, pracy wychowawczej oraz zajęć pozalekcyjnych. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń i  dobrych praktyk  oraz wzajemne inspirowanie do działań  mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej.

Spotkania uczestników sieci odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. 

Serdecznie zapraszamy! 

Kontakt – a.maslowska@busko.internetdsl.pl

5. Sieć współpracy nauczycieli doradców zawodowych.

Zapraszamy nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów do współpracy w sieci, której celem jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń, tworzenie materiałów dydaktycznych i samokształcenia .Termin 29.11.2021 r. ZOOM

Temat: Doradztwo zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Proszę zainteresowanych o kontakt – b.bula@busko.internetdsl.pl 

6. Sieć współpracy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów do sieci współpracy związanej z  wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Celem sieci będzie wymiana doświadczeń w pracy z TIK oraz poznawanie nowych aplikacji, programów, narzędzi wspomagających pracę nauczyciela. Spotkania sieci będą odbywały się zdalnie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt : w.wojtas@busko.internetdsl.pl

7. Sieć współpracy “Labolatoria Przyszłości

 kontakt: w.wojtas@busko.internetdsl.pl

8. Sieć współpracy szkolnych specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do pracy w sieci zapraszamy szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów. Naszym celem będzie: rozpowszechnianie dobrych praktyk, standardów i sposobów postępowania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wspólne rozwiązywanie konkretnych problemów z praktyki zawodowej; udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych. Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 kontakt:  k.bidzinski@busko.internetdsl
Zapraszamy
Renata Jankowska-Nowak
Karol Bidziński
9. Sieć współpracy logopedów.

Zapraszamy logopedów, neurologopedów, wszystkich nauczycieli i pedagogów  na spotkania sieci współpracy i samokształcenia z zakresu logopedii. Dynamika z jaką rozwija się  logopedia jako nauka, napędza nas do ciągłego doskonalenia warsztatu pracy, metod i technik prowadzenia terapii logopedycznej. Dlatego właśnie chcemy stworzyć wirtualne miejsce spotkań specjalistów z zakresu korekty wad wymowy. Miejsce, gdzie wymienimy doświadczenia, wyjaśnimy wątpliwości i poznamy współczesne kierunki rozwoju logopedii.

Realizowane treści:

  1. Diagnoza logopedyczna
  2. Zaburzenia mowy związane z niewykształconą kompetencją językową.
  3. Zaburzenia mowy związane z zaburzeniami sprawności realizacyjnych.
  4. Neurologopedia.
  5. Współpraca z PPP.
  6. Specyfika pracy logopedy przedszkolnego i szkolnego.

Spotkania uczestników sieci współpracy odbywają się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Działania sieci obejmują 10 godzin e-learningowych. Są to spotkania na platformie –  umieszczanie postów, konsultacje, wiadomości e-mail. Warunkiem ukończenia formy jest rejestracja i aktywność w sieci.

Prowadząca: Dorota Bajur-Krawiecka
kontakt: d.bajur_krawiecka@busko.internetdsl.pl

10. Sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji.

Proszę zainteresowanych o kontakt – b.bula@busko.internetdsl.pl 

11. Sieć współpracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

12. Sieć współpracy w zakresie nowych standardów ochrony małoletnich.