1) Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 Inspektor ochrony danych osobowych: Bartosz Świetnicki

Kontakt z Inspektorem:

  • korespondencyjny pod adresem: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  al. Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój
  • elektroniczny pod adres e-mail: iod@powiat.busko.pl
  • telefoniczny pod numerem telefonu: 41-370-50-27

2) Klauzule informacyjne: