Informacja dotycząca finałowego etapu XVIII Powiatowego Konkursu Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie”

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:17 maja 2022

Szanowni Państwo,

II etap konkursu „Moje Ponidzie” odbędzie się 6.06.2022r. o godz. 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju.  Uczniowie rozwiązują test indywidualnie.                Test sprawdzający wiedzę będzie obejmował treści zawarte w załączonej do Regulaminu literaturze. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę łączne wyniki uzyskane w I i II etapie konkursu, ustali kolejność zajętych miejsc przez poszczególne Zespoły.