Studia podyplomowe 

     Zapraszamy Państwa na studia podyplomowe realizowane  przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Można zapisać się na poniższe kierunki studiów bezpośrednio w naszym Ośrodku lub telefonicznie pod nr: 41 378 18 56 lub mailowo: podidn@busko.internetdsl.pl. Zapraszamy.

Wykaz kierunków studiów:
  • Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spectrum autyzmu – godziny dydaktyczne;
  • Przygotowanie pedagogiczne (psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela);
  • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią;
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);
  • Integracja sensoryczna.