Nr 69/2020 styczeń,luty, marzec
Nr 72/2020 październik. listopad. grudzień
Nr 70/2020 kwiecień, maj, czerwiec
Nr 71/2020 lipiec, sierpień, wrzesień