Podsumowanie Konkursu Matematycznego – “Zostań Mistrzem Królowej Nauk”

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:8 maja 2023

Organizatorem konkursu matematycznego był Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, koordynatorem i pomysłodawcą doradca metodyczny – pani Wioleta Fryt. W zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z trzech powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego.

Głównym celem jaki przyświecał organizatorom była popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów, pokazanie matematyki z innej, ciekawej strony oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii do prezentacji zagadnień matematycznych i sprawdzenia wiedzy uczniów.

Do pierwszego etapu konkursu, który połączony był z obchodami Święta liczby π, przystąpiło aż 1511 uczniów. Każdy z nich zmierzył się z zadaniami matematycznymi i zagadkami logicznymi dobranymi odpowiednio do etapu edukacyjnego. Spośród wszystkich zgłoszonych Szkolne Komisje Konkursowe wytypowały najlepszych w poszczególnych placówkach. Ostatecznie do drugiego etapu finałowego wpłynęło 213 zgłoszeń. Finał Konkursu odbył się online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Forms. Przystępujący do niego uczniowie musieli wykazać się wiedzą matematyczną, precyzją w wykonywaniu rachunków, sprawnością w obsłudze aplikacji i szybkością w zatwierdzaniu odpowiedzi, gdyż czas rozwiązywania zadań również miał wpływ na ostateczny werdykt jury.

W każdej z kategorii wiekowych jury nagrodziło po trzy osoby. Uroczyste podsumowanie Konkursu, na które zostali zaproszeni wszyscy Laureaci wraz z opiekunami, odbyło się na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wicestarosta – Stanisław Klimczak.