Propozycje wsparcia nauczycieli podczas pandemii COVID-19

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:11 lutego 2022

Propozycje oddziaływań wychowawczo-psychologicznych Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

dla szkół ponadpodstawowych powiatu buskiego.

PODiDN w Busku, w okresie przedłużającego się kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19,  w ramach kampanii psychoedukacyjnej oferuje cykl nieodpłatnych działań doradczo-szkoleniowych wspierających pracę nauczycieli i wychowawców.

Działania te są kierowane do nauczycieli i wychowawców szczególnie ze względu na narastającą potrzebę objęcia dzieci i młodzieży wsparciem wychowawczym, profilaktycznym i pomocowym.

W naszej ofercie proponujemy Państwu:

 1. Wsparcie psychologiczne nauczycieli poprzez dyżury psychologów i konsultacje on-line. (w PODiDN  w piątki  co drugi tydzień, w godz. 1400 – 1500). Porady i konsultacje psychologiczne udzielane są  stacjonarnie w PODiDN  bądź zdalnie.  Prosimy o kontakt  mailowy: m.stojowska@busko.internetdsl.pl oraz  r.jankowska@busko.internet.dsl.pl

Terminy konsultacji w piątki: 18.02. 2022 r. , 04.03.2022 r. ,18.03.2022 r.  ,01.04.2022 r. ,  22.04. 2022 r. ,29.04. 2022 r. ,13.05.2022 r. , 27.05.2022 r.

 1. Propozycja szkoleń dla szkół na temat psychologicznych i społecznych konsekwencji pandemii COVID 19 (termin szkoleń może ulec zmianie po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły):
 • Interwencja kryzysowa w szkole – Rola wychowawcy w koordynowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. – osoba prowadząca M. Stojowska (psycholog) – proponowany termin:02.2022 r. godz. 1600.
 • Zaburzenia depresyjne wśród młodzieży spowodowane między innymi konsekwencjami pandemii COVID-19 – osoba prowadząca R. Jankowska-Nowak (psycholog) – proponowany termin:02.2022 r. godz. 1700.
 • Postcovidowe trudności psychologiczne przeżywane przez uczniów. Skuteczne sposoby pomocy – osoba prowadząca M. Stojowska (psycholog) – proponowany termin: 07.03.2022 godz. 1600.
 • Rola wychowawcy klasy w reintegracji zespołu uczniowskiego (powrót uczniów do nauki stacjonarnej) – osoba prowadząca K. Bidziński (pedagog) – proponowany termin:  03.2022 r. godz. 1700.
 • Uczeń w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola nauczycieli – osoba prowadząca R. Jankowska-Nowak (psycholog) – proponowany termin:03.2022 r. godz. 1700.
 • Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze szkolnym stresem oraz skutecznej regulacji trudnych emocji związanych z aktualnymi wyzwaniami – osoba prowadząca K. Bidziński (pedagog) – proponowany termin: 05.04.2022 r. godz. 1700.
 1. 3. Ponadto zapraszamy nauczycieli na spotkania w ramach sieci współpracy szkolnych specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej działającej przy PODiDN w Busku-Zdroju.

Celem comiesięcznych spotkań jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, grupa wsparcia, analiza studium przypadków sytuacji problemowych w szkole, strategie zaradcze. Najbliższe spotkanie, kierowane do wychowawców klas szkół ponadpodstawowych  dotyczy szczególnego znaczenia psychologicznych konsekwencji  pandemii dla funkcjonowania szkoły. Spotkanie odbędzie się 15 lutego  o godz. 18.00.

Ze względów bezpieczeństwa epidemicznego spotkania odbywają się w formie online z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

 1. Oferujemy także stałą współpracę z pedagogami szkoły pod kątem diagnozy potrzeb w środowisku szkoły (systematyczny kontakt telefoniczny bądź osobisty, monitorowanie sytuacji). Wsparcie psychologiczne w obliczu przedłużającej się sytuacji kryzysowej jest potrzebne nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, którym szczególnie trudno jest wspierać uczniów, gdyż sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny.

W ramach konsultacji z nauczycielami będziemy przekazywać materiały psychoedukacyjne (dotyczy placówek specjalistycznych, telefonów zaufania), scenariusze zajęć lekcji wychowawczych, materiały psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów  do wykorzystania podczas wywiadówek, spotkań, itp.

Współpraca nauczycieli i wychowawców z psychologami i pedagogami, która w obecnej sytuacji jest koniecznością, może przynieść pozytywny skutek w postaci trwałego podwyższenia kompetencji psychologiczno-pedagogicznych wśród nauczycieli.