Sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:7 listopada 2022

Do sieci współpracy zapraszamy  nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE.
Celem  grupy jest udzielanie wsparcia, wymiana doświadczeń oraz współpraca nauczycieli
w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Temat spotkania: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
Termin spotkania 24.11.2022r. godz.: 1700  (MS Teams)
Osoby zainteresowane proszone  są o kontakt a.poniewierska@busko.internetdsl.pl