Sieć współpracy w zakresie inspirowania i promowania postaw ekologicznych

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:16 lutego 2022

Sieć współpracy w zakresie inspirowania i promowania postaw ekologicznych

Zapraszamy nauczycieli biologii, przyrody do współpracy w sieci, której celem jest wzajemne wsparcie, wymiana doświadczeń , tworzenie i wzbogacanie materiałów dydaktycznych oraz samokształcenie. Tematyka spotkań nauczycieli będzie obejmowała zajęcia, których  treści będą służyły pogłębianiu świadomości ekologicznej, wzmocnieniu edukacji ekologicznej  w szkołach.

Termin 17.02.22r.- Teams. Proszę zainteresowanych o kontakt –  a.maslowska@busko.internetdsl.pl