Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:20 czerwca 2024

W dniu 24 czerwca o godzinie 18,00 zapraszamy szkolnych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na spotkanie sieci współpracy. Spotkanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, wspólne analizowanie aktualnych problemów i doświadczanych trudności.

Tematem spotkanie będzie: Podsumowanie pracy sieci oraz planowanie przyszłych działań w oparciu o aktualne Kierunki Polityki Oświatowej Państwa.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl lub zgłoszenie telefoniczne do PODiDN

Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS

Zapraszamy

Renata Jankowska-Nowak

Mariola Stojowska

Karol Bidziński