Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:18 października 2022

W dniu 24 października (poniedziałek) o godzinie 18,00 zapraszamy szkolnych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na spotkanie sieci współpracy. Spotkanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.
Celem spotkania będzie omówienie współdziałania szkolnych specjalistów z przedstawicielami instytucji działających na rzecz ucznia i jego rodziny
Analizie poddamy zapisy dotyczące:
•    Tradycyjne i nowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
•    OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
•    Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży;
•    Zasad współpracy specjalistów.
Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, wspólne analizowanie problemów i doświadczanych trudności.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl
Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS
Zapraszamy
Renata Jankowska-Nowak
Mariola Stojowska
Karol Bidziński