Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:13 stycznia 2023

W dniu 25 stycznia (środa) o godzinie 18:00 zapraszamy szkolnych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na spotkanie sieci współpracy. Spotkanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.
Celem spotkania będzie omówienie problemu przemocy w rodzinie ucznia
Analizie poddamy następujące zagadnienia:
•    formy przemocy rodzica wobec dziecka i jej symptomy;
•    interwencje szkoły wobec zjawiska przemocy rodzicielskiej;
•    sojusznicy szkoły w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, wspólne analizowanie problemów i doświadczanych trudności.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl   lub zgłoszenie telefoniczne do PODiDN
Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS
Zapraszamy
Renata Jankowska-Nowak
Mariola Stojowska
Karol Bidziński