Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:20 lutego 2023

W dniu 22 lutego (środa) o godzinie 19,00 zapraszamy szkolnych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na spotkanie sieci współpracy. Spotkanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.
Celem spotkania będzie kontynuowanie rozważań na temat szans i ograniczeń w budowani partnerstwa szkolnych specjalistów z rodzicami uczniów
Analizie poddamy wybrane zagadnienia:
•    Model partnerstwa rodziny i szkoły wg J. Epstain;
•    Reagowanie szkoły na przemoc w rodzinie ucznia;
•    Sposoby modyfikacji negatywnych postaw rodzicielskich;
•    Poszukiwanie porozumienia z rodzicami przejawiającymi wrogie nastawienie wobec szkoły i nauczycieli;
•    Instytucje działające na rzecz rodziny ucznia.
Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, wspólne analizowanie problemów i doświadczanych trudności.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl   lub zgłoszenie telefoniczne do PODiDN

Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS

Zapraszamy
Renata Jankowska-Nowak
Mariola Stojowska
Karol Bidziński