Studia podyplomowe – “wiosenna” rekrutacja

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:10 lutego 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi rozpoczęliśmy rekrutację  „wiosenną” na studia podyplomowe. Zajęcia podobnie jak w naborze jesienno/zimowym – z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Nabór prowadzimy na następujące kierunki:

  • Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).
  • Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna).
  • Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;
  • Przygotowanie pedagogiczne.
  • Logopedia (4 sem.).

Planowane rozpoczęcie zajęć: marzec/kwiecień 2022 r. – jest to uzależnione od procesu rekrutacji i liczebności grup.

Grupy uruchamiane np. w kwietniu 2022 r. zakończą zajęcia na przełomie lutego i marca 2023 r.

Można jeszcze dołączyć do grup uruchomionych w naborze jesienno-zimowym

(o szczegóły prosimy pytać telefonicznie pod nr 41 378 18 56):

– Edukacja dla bezpieczeństwa.

– Integracja sensoryczna.

– Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

– Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną.

– Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej.

– Technika dla nauczycieli.

– Plastyka dla nauczycieli.

– WOS.

Ponadto planowane jest uruchomienie w miesiącu marcu 2022 r. następujących kierunków:

– Historia dla nauczycieli.
– Geografia dla nauczycieli.

– Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 378 18 56

Wykaz wszystkich kierunków studiów podyplomowych (klikni).