Wyniki II Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:13 czerwca 2023
Wyniki II Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego
MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ
organizowanego pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Pana Kazimierza Mądzika
Na konkurs wpłynęło 48 prac z 25 placówek powiatów: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego.
Komisja w składzie:
1. Irena Sobieraj – przewodnicząca
2. Anna Masłowska – członek
3. Aneta Poniewierska – członek
dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. Decyzja jury w każdej grupie wiekowej przyznano nagrody i wyróżnienia.
klasy I-III
Franciszek Kwiecień – Zespół Publicznych Placówk Oświatowych w Wójczy opiekun Pani Anna Kwiecień
Karol Szczepaniak – Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich opiekun Pani Renata Szczepaniak
Zuzanna Jamrozy – Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Solcu – Zdroju opiekun Pani Jolanta Sztorc
Kornelia Skwarzec -Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie opiekun Pani Anna Jabłońska
Dawid Peroń – Szkoła Podstawowa w Pińczowie opiekun Pani Monika Peroń
Kacper Smysło – Szkoła Podstawowa w Brzostkowie opiekun Pani Grażyna Wawrzyniec
klasy IV-VI
Marcel Gwóźdź – Szkoła Podstawowa w Zborowie opiekun Pani Joanna Gawlik
Zuzanna Jasińska – Zespół Szkolno -Przedszkolny w Wiślicy opiekun Pani Małgorzata Boberek
Szymon Suszyna – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie opiekun Pani Renata Ciszewska
Agata Dziurewicz – Szkoła Podstawowa w Zbludowicach opiekun Pani Renata Piwowarczyk
Monika Czyżyk – Szkoła Podstawowa w Opatowcu opiekun Pani Anna Kaczmarczyk
szkoła ponadpodstawowa
Sylwia Litwin – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – w Broninie opiekun Pani Ewelina Wiśniewska
Julia Kurek – Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach opiekun Pani Beata Szmigiel
Franciszek Swat – Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach opiekun Pani Beata Szmigiel
Wręczenie nagród odbędzie się  w dniu 16 czerwca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.