Zapraszamy na studia podyplomowe on-line w naborze wiosennym.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:31 marca 2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż rozpoczęliśmy rekrutację „wiosenną”. Zajęcia podobnie jak w poprzedniej edycji – rozpoczniemy po majówce.

Nabór prowadzimy na wszystkie kierunki. Obecnie przewidujemy uruchomienie grup, które cieszą się największą popularnością:

– Edukacja i rehabilitacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika);

– Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna);

– Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu;

– Przygotowanie pedagogiczne;

– Zarządzanie oświatą;

– Bibliotekoznawstwo;

– Edukacja dla bezpieczeństwa;

– Wychowanie do życia w rodzinie;

– Integracja sensoryczna;

– Logopedia (4 sem.).

Uruchomienie każdej z grup, zależy tylko od jej rentowności.

Planowane rozpoczęcie zajęć: V 2023 – uzależnione od procesu rekrutacji i liczebności grup.

planowane zakończenie:

– dla grup 2 sem. XI/XII 2023

– dla grup 3sem.  III/IV 2024

– dla Logopedii (IV sem.) VI/VII 2024

Można jeszcze dołączyć do grup uruchomionych w naborze jesienno-zimowym na kierunkach.
– Historia dla nauczycieli;

– Technika dla nauczycieli;

– Fizyka dla nauczycieli;

Szczegóły dotyczące naboru i poszczególnych kierunków studiów.