Kurs doskonalący

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:12 października 2023

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w kursie doskonalącym:

Podstawy oceniania kształtującego

Cele kursu:

 • zapoznanie z istotą oceniania kształtującego na tle innych form (oceny sumującej i funkcjonalnej);
 • kształtowanie umiejętności stosowania oceniania kształtującego w praktyce szkolnej;
 • uświadomienie walorów dydaktycznych i wychowawczych oceniania kształtującego.

Tematyka kolejnych zajęć:

 1. Psychologiczne i prawne aspekty szkolnego oceniania
 2. Ocenianie kształtujące a ocenianie sumujące – niezbędna teoria
 3. Projektowanie zajęć zgodnie z ocenianiem kształtującym – cele, efekty, kryteria sukcesu
 4. Projektowanie zajęć zgodnie z ocenianiem kształtującym – procedury realizacji celów
 5. Informacja zwrotna jako narzędzie oceniania kształtującego
 6. Samoocena i ocena koleżeńska jako narzędzia oceniania kształtującego

Osoba prowadząca: dr Karol Bidziński

Liczba godzin: 6

Planowane terminy zajęć: 19 października, 9 listopada, 26 listopada 2023 r.  godz. 1600

Miejsce pierwszych zajęć: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

Koszt uczestnictwa: 60 zł

Zajęcia będą realizowane w trybie hybrydowym, część zajęć w siedzibie PODiDN, część z wykorzystaniem aplikacji TEAMS

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 17 października 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41-378-18-56.

Dane do faktury(kliknij)

Zapisz się na kurs