Kurs doskonalący – Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:6 czerwca 2024

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
serdecznie zaprasza do udziału
w kursie doskonalącym na temat:

Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i logopedów.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy z zakresu pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętność wykorzystania wybranych metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Program kursu:

 1. Istota niepełnosprawności:
 2. pojęcie i etiologia niepełnosprawności intelektualnej;
 3. klasyfikacja stopni niepełnosprawności intelektualnej.
 4. Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną:
 5. podstawowe zasady i założenia edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 6. zasady pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Wybrane metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną:
 1. wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem elementów Metody Krakowskiej;
 2. metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 3. metoda M. Ch. Knillów;
 4. metoda Ośrodków Pracy Marii Grzegorzewskiej.

Prowadzący: Aneta Poniewierska, Anna Masłowska

Miejsce zajęć: zdalnie

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

Terminy kursu: 4 i 5 czerwca 2024 r. godz. 1700

Cena kursu: 60 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza  zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

oraz przesłania danych do faktury dostępnych pod adresem:

 https://podidn.pl/wp-content/uploads/2021/04/dane-do-f-ry2019.pdf

Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem kursu. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na kurs osoba zgłaszająca się pokrywa koszty kursu.