Cykl zajęć doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:5 grudnia 2022

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na cykl zajęć doskonalących kompetencje zawodowe nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych

Cele szkolenia:

 • usystematyzowanie różnic dotyczących egzaminu maturalnego z matematyki w formule 2015 i 2023;
 • zapoznanie ze zmianami w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na lata 2023, 2024 w odniesieniu do podstawy programowej;
 • zapoznanie z zasadami wdrażania ww. zmian;
 • zapoznanie ze zmianami w strukturze arkusza egzaminacyjnego na poziomie podstawowym;
 • poznanie zasad oceniania rozwiązań zadań zawartych w arkuszu maturalnym w „nowej” formule;
 • zdobycie wiedzy na temat wiadomości i umiejętności wymaganych w standardach egzaminacyjnych;
 • zapoznanie z nowymi typami zadań egzaminacyjnych w arkuszu na poziomie podstawowym.

Tematyka kolejnych zajęć:

 1. „Przykłady nowych typów zadań egzaminacyjnych w arkuszu na poziomie podstawowym od 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem ich konstrukcji” – 2 godziny (wykład online 08.12.2022 r., godz. 1700)
 2. „Analiza zadań z arkuszy pokazowych i diagnostycznych CKE w kontekście zasad oceniania ich rozwiązań”- 2 godziny (wykład online 05.01.2023 r., godz. 1700)
 3. Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 r. – 4 godziny (warsztat 08.02.2023 r., godz.1530)

Dla osób pracujących w placówkach nie objętych doradztwem przez PODiDN szkolenia są płatne  – 40 zł za każde zajęcia

Można uczestniczyć we wszystkich ww. trzech zajęciach lub tylko w wybranych.

 

Osoba prowadząca: Wioleta Fryt

Termin pierwszych zajęć: 8 grudnia 2022 r.  godz. 1700

Miejsce ostatnich zajęć : Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Aleja Mickiewicza 21

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41-378-18-56.

Dane do faktury.