Darmowa konferencja w ramach Festiwalu Zdrowia

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:18 kwietnia 2024

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach

Starostwem Powiatowym w Busku-Zdroju 

zaprasza w dniu 17.04.2024 r.

wychowawców, pedagogów i wszystkich zainteresowanych nauczycieli

 do udziału

 w  konferencji

Forum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

organizowanej w ramach

Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku-Zdroju

PROGRAM KONFERENCJI

  • Godzina 1100 – 1110 – Powitanie uczestników.

(Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju)

  • Godzina 1110– 1130  – Problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

(lek med. Aleksandra Olawska – Szymańska – specjalista z zakresu psychiatrii ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, konsultantka wojewódzka w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży)

  • Godzina 1130 – 1150 – Jak wspierać zdrowy rozwój? – różne perspektywy wychowania i profilaktyki.

(Dorota Rogala-Muszalska – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, Koordynator procesu terapii w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy)

  • Godzina 1150 – 1220 – Prawne aspekty przemocy rówieśniczej.

(kom. Sylwia Sobczyńska – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach)

  • Godzina 1220 – 1240 – Interwencja kryzysowa sposobem na powrót do równowagi psychicznej.

(Urszula Surma-Bednarska – psycholog,  Aleksandra Golba – przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

  • Godzina 1240 – 1300 – Zdrowie psychiczne uczniów z punktu widzenia szkoły.

(Renata Jankowska–Nowak – psycholog PSP 3 w Busku–Zdroju, nauczyciel konsultant PODiDN w Busku – Zdroju)

  • Godzina 1300 – Panel dyskusyjny.
  • Godzina – 1330  – Zakończenie konferencji.

 

Miejsce: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 22

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy na konferencję w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ informacje pod nr tel. 41 378 18 56

Zapisz się na konferencję (kliknij)