Informacja dla nauczycieli i osób zainteresowanych nauką języka polskiego.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:14 marca 2022
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wydała dwuczęściowy podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży w wieku 14-17 lat. W książkach znajduje się 40 lekcji, zawierających materiał gramatyczny, leksykalny i pojęciowy. Materiały te – podręcznik (w formacie PDF) i załączone do niego pliki dźwiękowe z tekstami i ćwiczeniami na rozumienie ze słuchu – dostępne są na poniżej stronie:
‼️Podręczniki w formie papierowej otrzymają Państwo za darmo w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu się pod adresem: biuro@pol.org.pl ‼️
Mamy nadzieję, że dla młodych Ukraińców staną się one pożytecznym narzędziem i pomogą szybciej odnaleźć się w polskiej rzeczywistości, a naszym nauczycielom pomogą skutecznie przekazywać wiedzę i budować podstawę do komunikacji z naszymi gośćmi.
Autorami publikacji są pracownicy i współpracownicy Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego: Piotr Garncarek, Anna Rabczuk, Aleksandra Święcka, Magdalena Stasieczek-Górna, Natalia Yaumen i Marta Skura. Autorką ilustracji i projektu okładki jest Maria Apoleika.