Szkolenia i konsultacje związane z włączeniem uczniów pochodzących z Ukrainy do edukacji w polskiej szkole

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:25 marca 2022
Atak Rosji na  na Ukrainę i przyjęcie przez Polskę dużej liczby uchodźców z tego kraju stawia przed  szkołą nowe wyzwania. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli, wychowawców, rodziców do skorzystania  z oferty szkoleń i konsultacji związanych z włączeniem uczniów pochodzących z Ukrainy  do edukacji w polskiej szkole.
Propozycje

Webinarium

Temat:   Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole
Treści:
–  wprowadzanie dzieci cudzoziemskich do polskiej szkoły – krok po kroku;
– integracja nowego ucznia z klasą;
– znaczenie współpracy z  rodzicami.
Forma: Teams
Termin: 06.04.2022 r. godz. 18.00
Konsultacje indywidualne w zakresie planowania pracy z uczniem cudzoziemskim/ organizowanie procesu nauczania, współpraca z rodzicami dziecka przybywającego z innego kraju, integracja ucznia z grupą rówieśniczą/.
Kontakt: Beata Buła     b.bula@busko.internetdsl.pl

Zapisz się na webinarium lub poniższe szkolenia (kliknij).


Szkolenie

Temat : Wojna a prawa dziecka.

Szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych   w zakresie wsparcia psychologicznego  dzieci i młodzieży przeżywającej traumatyczne sytuacje związane z wojną w Ukrainie.

Tematyka :

– Prawa dziecka  w świetle Konwencji o Prawach Dziecka.

– Psychologiczne konsekwencje łamania praw dziecka.

– Jak rozmawiać z dziećmi  i młodzieżą na temat  wojny.

Termin: 04.04.2022 r. godz 16

Konsultacje indywidualne  dla nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu, rozpoznawania i nazywania emocji, wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji .

Kontakt: Mariola Stojowska  509097015  m.stojowska@busko.internetdsl.pl


Webinarium

Temat: Wspierająca rola nauczycieli w pracy z uczniem w sytuacji kryzysowej

Forma: Teams

Termin: 28.03.2022 r. godz. 16.30

Konsultacje indywidualne  dla nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego.

Kontakt : Renata Jankowska-Nowak  r.jankowska-nowak@busko.internetdsl.pl


Szkolenie dla rad pedagogicznych

Zapraszamy także szkoły i placówki oświatowe na szkolenie kierowane do rad pedagogicznych: ” Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Jak pracować z uczniami przybywającymi z zagranicy?”