Informacja z 15 marca 2023 r. o wnioskach z wyników testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:16 marca 2023

W 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne
trzykrotnie udostępniły materiały egzaminacyjne (tj. arkusze egzaminacyjne, nagrania,
zasady oceniania rozwiązań zadań), które uczniowie, przygotowujący się do egzaminu
maturalnego w Formule 2023, oraz nauczyciele mogli wykorzystać. Egzamin w Formule
2023 zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2023 r. i przystąpią do niego
pierwsi absolwenci czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli
kształcenie w LO we wrześniu 2019 r.

Wnioski z wyników testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (kliknij aby pobrać dokument)