Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:29 marca 2023

W dniu 29 marca (środa) o godzinie 19,00 zapraszamy szkolnych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na spotkanie sieci współpracy. Spotkanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.
Celem spotkania będzie omówienie aktualnych problemów związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z trudnościami emocjonalnymi.
Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, wspólne analizowanie problemów i doświadczanych trudności.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl.pl
Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS

Zapraszamy
Renata Jankowska-Nowak
Mariola Stojowska
Karol Bidziński