Kurs doskonalący – Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:5 kwietnia 2022

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
serdecznie zaprasza do udziału
w kursie doskonalącym na temat:

Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród

dzieci i młodzieży

Kurs kierowany  jest dla nauczycieli , wychowawców klas  i pedagogów szkolnych.

Cele kursu:

  1. Poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, efektywne metody wychowawcze i zwiększanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.
  2. Psychoedukacja w zakresie przyczyn rozwijania się zachowań ryzykownych ( agresja i przemoc, uzależnienia, cyberprzemoc).
  3. Doskonalenie w zakresie diagnozy indywidualnych i grupowych potrzeb wychowawczych.
  4. Poznawanie metod i podejmowanie wczesnej i właściwej interwencji.
  5. Podejmowanie skutecznej profilaktyki szkolnej.

Treści kursu:

  1. Psychologiczne podstawy procesu wychowania.
  2. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży jako przedmiot oddziaływań wychowawczych.
  3. Diagnoza i wczesna interwencja wobec dzieci i młodzieży zagrożonej i ich środowiska wychowawczego.

Prowadzący:  Mariola Stojowska

Forma kursu:  za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams (3 godziny), na platformie PODiDN (3 godziny)

Czas trwania:  6 godzin

Planowany termin:  12.04.2022

Cena kursu: 60 zł

O dokładnym terminie kursu poinformujemy po zrekrutowaniu grupy.

Zapisy na kurs w formie elektronicznej za pomocą

linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/

Informacje pod nr tel. 41 378 18 56

Zapisz się na kurs!!!