Kurs doskonalący – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:12 maja 2023

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na kurs doskonalący dla pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli  przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz innych placówek zajmujących się organizacją i realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci pt.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin

Cele kursu:

 • przygotowanie nauczycieli do organizowania wczesnej  pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem;
 • cele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • poznanie metod diagnozowania rozwoju dziecka i metod terapii stosowanych w pracy z małym dzieckiem;
 • rozwijanie umiejętności planowania i realizowania  indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • ocenianie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie;
 • poradnictwo dla nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami, przybliżania prawidłowości rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka, instruktażu rodziców ( m.in. wyrażania uczuć, zaspokajania potrzeb emocjonalnych, rodzaju zabaw, modulacji głosu, wykorzystywania naturalnych sytuacji językowych itp.), wsparcia emocjonalnego.

Treści kursu:

 • ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka, rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych dziecka , norma rozwojowa a zaburzenia rozwoju;
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju;
 • procedura organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zasady funkcjonowanie zespołu , wieloprofilowa
 • diagnoza uwzględniająca poszczególne sfery funkcjonowania dziecka;
 • przykładowe testy oceniające rozwój dzieci;
 • odniesienie  diagnozy do programowania procesu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • konstruowanie i realizowanie  indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • propozycja (schematu indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • współpraca zespołu WWR z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym.

Osoba prowadząca: Mariola Stojowska

Termin: 15 maja 2023 r.  godz. 1600

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

Cena kursu: 40 zł

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 10 maja 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 41-378-18-56.

Zapisz się na kurs doskonalący (kliknij)

 

Pobierz dane do faktury (kliknij)