Kurs kwalifikacyjny

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:6 października 2021

         Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
  serdecznie zaprasza do uczestnictwa w

kursie kwalifikacyjnym
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ.

Kurs kierowany jest do nauczycieli pracujących – kandydatów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

 Celem kursu jest:

 • wyposażenie słuchacza w podstawy wiedzy niezbędnej w rożnych formach pracy dyrektora szkoły/placówki oświatowej;
 • poszerzenie praktycznych umiejętności słuchacza w zakresie sprawnego i twórczego zarządzania szkołą/placówką;
 • uzyskanie formalnoprawnych kwalifikacji w zakresie kierowania i zarządzania placówką oświatową.

 Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
 2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
 6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
 7. Ponadto: zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Uczestnicy:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia tj. nauczyciele i wychowawcy posiadający wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni w różnych typach szkół i placówek oświatowych, zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 r., poz. 1575 ze zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

Organizacja kursu:

Kurs realizowany jest na podstawie zgody wydanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i rozpoczyna się po utworzeniu się grupy szkoleniowej. Szczegółowy terminarz zjazdów zostanie ustalony po uzgodnieniu z uczestnikami kursu.

Program kursu obejmuje 220 godzin. Zajęcia realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i zadań praktycznych. Uczestnicy odbywają praktyki kierownicze w wymiarze 24 godzin w wyznaczonych szkołach/ placówkach oświatowych. Kurs kończy się obroną prac dyplomowych.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r., poz. 1045).

 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA: PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2021 r. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

 Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie internetowej Ośrodka: www.podidnbusko.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 41-378-18-56.