Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:25 kwietnia 2022
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju zaprasza do korzystania z oferty związanej z realizacją nowych kierunków polityki oświatowej państwa.
Proponujemy szkolenia dla rad pedagogicznych
  • ” Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Jak pracować z uczniami przybywającymi z zagranicy?”
  • Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.”
Po szkoleniu udostępnione zostaną materiały dla nauczycieli, wychowawców, specjalistów do wykorzystania  w pracy z uczniami cudzoziemskimi.