Spotkanie w ramach sieci współpracy nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:25 kwietnia 2022

Do sieci współpracy zapraszamy  nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE.
Celem  grupy będzie udzielanie wsparcia, wymiana doświadczeń oraz współpraca nauczycieli
w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub posiadającymi orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Termin spotkania 29.04.2022r. godz.: 1700  (MS Teams).
Osoby zainteresowane proszone  są o kontakt a.poniewierska@busko.internetdsl