Aktualna oferta warsztatów zaplanowana na miesiąc wrzesień 2022 r.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:9 września 2022

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju serdecznie zaprasza do korzystania z następujących form doskonalenia zaplanowanych na wrzesień 2022 r.

Zapisy na warsztaty za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ (w celu zapisania się na warsztat kliknij link)

 

Lp.

Prowadzący

Temat

Termin

i godzina

Miejsce

1

Mariola Stojowska Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością.

/pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych przedszkoli i szkół oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych/

 

 

12.09.2022 r.

godz. 1600

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

2

Wioleta Fryt Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów po szkole podstawowej.

/dla nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych/

14.09.2022 r.

godz. 1600

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

3

Beata Buła Podstawa programowa a wymagania egzaminacyjne z języka polskiego w szkole podstawowej.

/dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych/

15.09.2022 r.

godz. 1530

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

4

Teresa Wójcik Egzamin maturalny w formule 2023 r. – aktualizacja wiadomości.

 /dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych/

19.09.2022 r.

godz. 1530

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

5

Karol Bidziński Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

/dla nauczycieli, wychowawców różnych etapów edukacji oraz szkolnych pedagogów, którzy tworzą lub modyfikują IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego/

20.09.2022 r.

godz. 1530

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

7

Renata Jankowska-Nowak Kształtowanie wśród uczniów krytycznego podejścia do treści publikowanych w internecie i mediach społecznościowych.

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek/

21.09.2022 r.

godz. 1530

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

 8

Lidia Soja Innowacje pedagogiczne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

/dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej/

22.09.2022 r.

godz. 1500

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

9

 

Anna Masłowska Jak radzić sobie ze stresem i kontrolować emocje?

/dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich typów szkół/

26.09.2022 r.

godz. 1530

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

9

Karol Bidziński Rola wychowawcy klasy w budowanie zespołu uczniowskiego.

/dla nauczycieli pełniących rolę wychowawcy klasy, wychowawców z różnych placówek edukacyjnych oraz szkolnych pedagogów/

27.09.2022 r.

godz. 1530

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

11

Jolanta Maślicha Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

/dla nauczycieli kontraktowych odbywających ostatni rok stażu o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego/

28.09.2022 r.

godz. 1500

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

12 Wojciech Wojtaś Jak zaplanować lekcję historii z TIK w cyklu Kolba?

Prosimy uczestników o zabranie laptopów.

/dla nauczycieli historii szkół podstawowych/

29.09.2022 r.

godz. 1530

PODiDN, Busko-Zdrój

Al. Mickiewicza 21

 

Warsztaty dla szkół i placówek oświatowych nieobjętych doradztwem przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju  

są płatne – 40 zł w terminie do 7 dni po zrealizowanym warsztacie

Nr konta NBS w Solcu-Zdroju O/Busko-Zdrój 83 8517 0007 0010 0198 1300 0005

Zapisy na warsztaty w formie elektronicznej za pomocą linku https://podidn.pl/formularz_szkolenia/ (w celu zapisania się na warsztat kliknij link)

informacje pod nr tel. 41 378 18 56