Spotkanie sieci współpracy dla szkół ponadpodstawowych i specjalnych dotyczące “Standardów ochrony małoletnich”

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:4 kwietnia 2024

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów szkół ponadpodstawowych i specjalnych – osoby odpowiedzialne w  placówce za wdrażanie standardów ochrony małoletnich do udziału w sieci współpracy organizowanej przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Celem grupy będą praktyczne działania polegające na współpracy oraz wymianie doświadczeń nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w realizacji zadań związanych z wprowadzeniem ww. standardów.

Od 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek dostosowania standardów do specyfiki placówki, a dyrektorzy mają 6 miesięcy tj. do 15 sierpnia 2024 r. na ich wdrożenie. Zmiany te dotyczą także szerszego niż dotychczas obowiązku weryfikacji pracowników do pracy z dziećmi oraz tworzenia odpowiednich procedur i dokumentacji.

Wyżej wymieniona problematyka będzie omawiana i analizowana podczas spotkania sieci współpracy, która odbędzie się 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 1600 w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. Udział w sieci jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do koordynatora sieci na adres mailowy: a.sledzik@busko.internetdsl.pl