Kurs doskonalący dla nauczycieli języka polskiego

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:5 kwietnia 2024

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju
serdecznie zaprasza do udziału
w kursie doskonalącym na temat:

Konteksty na lekcjach języka polskiego

Adresaci kursu:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół.

Cele kursu:

  1. Wykorzystanie kontekstów w trakcie bieżącej pracy polonisty.
  2. Realizowanie kontekstów w pracy egzaminacyjnej ucznia.

Treści kursu:

  1. Zapisy w kryteriach oceniania pracy maturalnej.
  2. Typy kontekstów i ich wykorzystanie w pracy z lekturami obowiązkowymi
  3. Funkcjonalność kontekstów w wypracowaniu maturalnym.
  4. Omówienie przykładowych wypracowań.

Prowadzący:  Teresa Wójcik

Sposób realizacji:  zajęcia online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Czas trwania:  6 godzin dydaktycznych (dwa spotkania)

Planowane terminy:   15.04 2024 r. i  22.04.2024 r. , godz. 1500

Cena kursu: 60 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie formularza  zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

oraz przesłania danych do faktury dostępnych pod adresem:

 https://podidn.pl/wp-content/uploads/2021/04/dane-do-f-ry2019.pdf

 

Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem skursu. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na kurs osoba zgłaszająca się pokrywa koszty kursu.

Zapisz się na kurs

Dane do faktury