Spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:25 października 2023

W dniu 30 października (poniedziałek) o godzinie 17,00 zapraszamy szkolnych pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom na spotkanie sieci współpracy. Spotkanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

Celem spotkania będzie omówienie przepisów i dotychczasowych doświadczeń w tworzeniu w szkole procedur bezpieczeństwa.
Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk, wspólne analizowanie problemów i doświadczanych trudności.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl.pl lub zgłoszenie telefoniczne do PODiDN
Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS

Zapraszamy
Renata Jankowska-Nowak
Mariola Stojowska
Karol Bidziński