Kurs doskonalący

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:21 listopada 2023

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w kursie doskonalącym:

Trudności w nauce czytania i pisania a dysleksja

rozwojowa – diagnoza i programowanie terapii

Cele kursu:

 • dostrzeżenie symptomów dyslektycznych wynikających z pojawiających się trudności w nauce czytania i pisania;
 • uświadomienie objawów dyslektycznych podczas różnych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • opracowanie opinii nauczyciela polonisty i wychowawcy klasy do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Tematyka zajęć:

 1. Rodzaje trudności w nauce czytania i pisania
 2. Istota dysleksji rozwojowej
 3. Analiza wytworów pracy dziecka
 4. Nazywanie pojawiających się błędów
 5. Etapy pracy terapeutycznej
 6. Pomoce dydaktyczne podczas pracy terapeutycznej

Osoba prowadząca: Dorota Bajur-Krawiecka,

Liczba godzin: 6

Planowane terminy zajęć:  27 listopada, 28 listopada 2023 r.  godz. 1700

Miejsce pierwszych zajęć: Platforma Teams

Koszt uczestnictwa: 60 zł

Zajęcia będą realizowane w formie kształcenia na odległość.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 23 listopada 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego

pod adresem: https://podidn.pl/formularz_szkolenia-platne/

Rezygnacji można dokonać e-mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem kursu. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji i nie zgłoszenia się na kurs osoba zgłaszająca się pokrywa koszty kursu.

Zapisz się na kurs

Dane do faktury (pobierz)