Szkolenie -“Centralny rejestr umów w placówce oświatowej”

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:12 kwietnia 2022

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na szkolenie na temat:

Centralny rejestr umów w placówce oświatowej

 

Adresaci szkolenia:

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, skarbnicy, główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej, pracownicy, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej; pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za zawieranie umów, inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Koszt uczestnictwa: 250,00 zł brutto/osoba

Cena obejmuje: koszty organizacji szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie

Liczba godz. szkolenia: 6 godz. dydaktycznych

Termin szkolenia: planowany termin szkolenia – 29 kwietnia 2022 r. godz. 900 – 1330

Metodyka i miejsce szkolenia:

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie stacjonarnej.

Uczestnicy zostaną poinformowani o miejscu szkolenia po zrekrutowaniu grupy.

Prowadzenie:

ARKADIUSZ JERZY SPUTOWSKI – mgr Arkadiusz Jerzy SPUTOWSKI – freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego. Trener – przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 26 kwietnia 2022 r.

w formie elektronicznej za pomocą linku: https://podidn.pl/formularz_szkolenia/

W przypadku pytań prosimy o telefon: 41-378-18-56.

Ilość miejsc ograniczona –

o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W załączeniu szczegółowy program szkolenia. (kliknij)

Zapisz się na szkoleni (kliknij)