Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół

 • Post category:Aktualności
 • Post last modified:1 marca 2023

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, oraz inne zainteresowane osoby do udziału w szkoleniu na temat:

Blaski i cienie zmian prawa oświatowego w roku 2023 

Cel szkolenia:

Zaktualizowanie wiedzy kadry kierowniczej (dyrektorów i wicedyrektorów szkół/przedszkoli) oraz nauczycieli na temat aktualnych zmian prawa oświatowego:

 • przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego funkcjonowania przedszkola/szkoły/placówki w 2023 r.;
 • określenie wpływu zmian w przepisach na zmianę statusu nauczycieli.

Osoba prowadząca:

Leszek Zaleśny – ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z organami prowadzącymi oraz organami nadzoru pedagogicznego. Autor lub współautor 26 pozycji książkowych i szeregu artykułów poświęconych zmianom w prawie oświatowym, autor wielu porad (aktualnie ponad 5300) dla Portalu Oświatowego od roku 2009. Wykładowca prawa oświatowego w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i dyrektor szkoły. Obecnie wicedyrektor Publicznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Termin szkolenia: 13 marca 2023 r., godzina 900 – 1300

Miejsce: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Ul. Mickiewicza 15

Koszt uczestnictwa: 250 brutto/osoba

Program zajęć:

Część I – wykład:

 1. Ustawy i przepisy wykonawcze w zakresie prawa oświatowego i ich praktyczny wpływ na działalność przedszkoli, szkół i placówek w roku 2023, w szczególności:
 • wady statutów jednostek systemu oświaty,
 • zmiany w decyzjach administracyjnych wydawanych przez dyrektora,
 • czy nowy awans zawodowy zmienił status nauczyciela,
 • jak nowa ocena pracy nauczyciela zaistniała w jednostkach systemu oświaty (wzorzec uzasadnienia oceny pracy),
 • nowości w nawiązywaniu stosunku pracy, rola specjalistów w pracy jednostek systemu oświaty),
 • prace społeczne nieletnich uczniów,
 • szkoła a rada rodziców.
 1. Projekty nowych przepisów prawa oświatowego (kolejne propozycje zmian w statusie nauczyciela i organizacji jednostek systemu oświaty).

Część II – pytania, odpowiedzi, konsultacje.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 9 marca 2023 r.

w formie elektronicznej za pomocą linku: https://podidn.pl/formularz_szkolenia/

W przypadku pytań prosimy o telefon: 41-378-18-56.

 

Zapisz się na szkolenie (kliknij)

Dane do faktury (pobierz)