Szkolenie dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych.

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:18 sierpnia 2022

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na szkolenie na temat:

Historia i teraźniejszość – spotkanie informacyjne

 

Adresaci szkolenia:

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych.

Prowadzący: Wojciech Wojtaś

Cele szkolenia:

  • zapoznanie nauczycieli z założeniami i zasadami realizacji przedmiotu Historia i teraźniejszość;
  • przedstawienie podstawowych założeń i celów zmian;
  • przedstawienie zasad organizacji nauczania przedmiotów: Historia i teraźniejszość, Historia, Wiedza o społeczeństwie;
  • zapoznanie z harmonogramem wdrażania zmian;
  • wymagane kwalifikacje do nauczania nowego przedmiotu;
  • przedstawienie platformy ZPE jako narzędzia wspomagającego nauczycieli przedmiotu historia i teraźniejszość.

Metody:

  • wykład uzupełniony prezentacją;
  • sesja pytań i odpowiedzi.

Pomoce: prezentacja multimedialna.

Czas trwania: 2 godziny dydaktyczne

Miejsce: PODIDN, Aleja Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój

Termin: 29 sierpnia 2022 r. godz. 1000

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 25 sierpnia 2022 r.   w formie elektronicznej za pomocą

 linku: https://podidn.pl/formularz_szkolenia/(kliknij w link)

W przypadku pytań prosimy o telefon: 41-378-18-56