Szkolenie – Edukacja dla bezpieczeństwa (szkoły podstawowe)

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:8 listopada 2022

 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zaprasza na szkolenie na temat:

Edukacja dla bezpieczeństwa

Adresaci szkolenia: nauczyciele uczący przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych

 Prowadzący: Marek Klimeczko

Tematyka szkolenia:

Proponowane zmiany w podstawie programowej przedmiotu Edukacji dla bezpieczeństwa dotyczące edukacji obronnej obejmującej m.in.:

  • reagowanie w sytuacjach zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival)
  • zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej
  • wymagania z zakresu:      

– terenoznawstwa;

– cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym;

– przygotowania do szkolenia strzeleckiego.

 Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Miejsce: PODIDN, Aleja Mickiewicza 21, 28-100 Busko-Zdrój

Termin: 9 listopada 2022 r. godz. 1530

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu

do dnia 8 listopada 2022 r.

w formie elektronicznej za pomocą linku: https://podidn.pl/formularz_szkolenia/  

W przypadku pytań prosimy o telefon: 41-378-18-56