TIk-owy czwartek

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:3 lutego 2022

Zapraszamy na kolejny TIK-owy czwartek. Podczas spotkania będą prezentacje w Emaze, koło decyzyjne i zestaw różnych narzędzi pod jednym adresem.

Zapraszamy jak zwykle, od 19:00, 3 lutego na platformę Microsoft Teams pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_N2ZiODRmMWYtMjgwYS00ZmUwLTkxYTEtNGE5OWJkMGU1Yzk3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522fbcf7158-5f86-4d76-ab7f-ec8f9d2763eb%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252219a885fa-d182-4632-aa0a-f86eef4a082c%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a3eade2d-67c7-4eb7-90c8-e189507bd669&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true