Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Post category:Aktualności
  • Post last modified:9 lutego 2022

Zaproszenie na spotkanie sieci współpracy specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W dniu 15 lutego (wtorek) o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie on-line szkolnych pedagogów, psychologów, logopedów oraz inne osoby odpowiedzialne w szkole za udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. W szczególności oferta nasza jest skierowana do wychowawców klas szkół ponadpodstawowych .
Celem spotkania będzie omówienie dobrych praktyk, standardów i sposobów postępowania z zakresu monitorowania, dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Problem nabiera szczególnego znaczenia w związku ze stanem pandemii i okresowym zamykaniem szkół. Będziemy kontynuować nasze rozważania ze styczniowego spotkania. Zachęcamy osoby chętne do przygotowania krótkiej prezentacji na temat prowadzonych działań pomocowych w ich szkole. Zakładamy swobodną wymianę doświadczeń, wspólne analizowanie problemów i doświadczanych trudności.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszę o kontakt k.bidzinski@busko.internetdsl
Drogą elektroniczną prześlemy link do spotkania z wykorzystaniem aplikacji TEAMS
Zapraszamy:
Renata Jankowska-Nowak

Karol Bidziński

Mariola Stojowska